Blir senterleder for MarCATCH

01.10.2021
Liv Reidun Grimstvedt er ny senterleder for høgskolens maritime kompetansesenter. Foto: HVL
Liv Reidun Grimstvedt er utnevnt til senterleder for Høgskolen på Vestlandet (HVL) sitt  maritime kompetansesenter MarCATCH
Forskningssenteret har overordnet fokus på sjøsikkerhet – og har dermed tett samarbeid med maritim næring og maritime myndigheter.  I tillegg fungerer senteret som en støttefunksjon for industrisamarbeid gjennom klynger og nettverk. 
Når Liv Reidun Grimstvedt overtar ledelsen for senteret 1. oktober ønsker hun å knytte sammen høgskolens maritime fagmiljøer på tvers av fakultet til en sammensetning som gir unike konkurransefortrinn, i følge HVSs nettsider. 
– Jeg ser fram til å videreutvikle MarCATCH sammen med en utrolig inspirerende gjeng. I tillegg gleder jeg meg til å kunne konsentrere oppmerksomheten min og ha litt mer sammenhengende tid til å kunne gå i dybden på et så viktig område som maritim sektor, sier Grimstvedt, som kan se tilbake på 17 år som dekan og rektor på HSH - og etter fusjonen i 2016 som prorektor for samhandling i HVL. 

I vår ble forøvrig Grimstvedt oppnevnt av næringsministeren til  å være med i strategigruppen for Maritim21. Gruppen skal utarbeide forslag til en ny helhetlig strategi for forskning, utvikling og innovasjon for maritim næring. 

Her kan du lese mer: https://www.hvl.no/aktuelt/skal-synliggjore-hvl-sin-maritime-satsing/
 
Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund