E134 i rute

09.02.2022
Statens vegvesens gjennomføringsplan 2022-2027 for NTP viser at E134 er i rute. 
Bilde fra en tidligere E134 studietur fra Husøy til Drammen med politikere, foreninger og næringsliv fra Haugalandet.
Statens vegvesen lanserte gjennomføringsplan som inkluderer 27 mrd til E134
Vegvesenet la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke rundt 200 milliarder kroner i årene 2022–2027. Totalt vil Statens vegvesen ha over 400 prosjekter og tiltak i arbeid mellom 2022 og 2027.

E134 mellom Kongsberg og Haugesund er en av 13 utvalgte strekninger som fremheves i planen. Den 363km lange veistrekningen er en prioritert hovedveiforbindelse mellom øst og vest. Ifølge Statens vegvesen transporteres det 1,9 millioner tonn varer over strekningen årlig, med en total vareverdi på hele 135 milliarder.

I løpet av de neste 20 årene som gjennomføringsplanen omfatter, skal det investeres 27 milliarder på strekningen. Tiltakene fordeles i tre tidsperioder, 2022-2027, 2028-2033 og 2034–2040. 

- Det er positivt at gjennomføringsplanen tidfester prosjektene på de viktigste strekningene. Ekstra gledelig at Bakka-Solheim er tatt inn fra 2028, ettersom den ikke var nevnt i de to første periodene i forslag til NTP. Det er imidlertid viktig å opprettholde trykket og fokuset på veiprosjektene politisk, for gjennomføringsplanen er helt avhengig av å følges opp med bevilgninger over statsbudsjettet, sier Bernt Jæger, admininistrende direktør i Næringsforeningen

Strekningen Røldal–Seljestad prioriteres som «stort prosjekt» med gjennomføring allerede i første periode. I perioden etter, følger strekningen Vågsli–Røldal. For Bakka-Solheim vil det gjennomføres mindre tiltak i første periode, og stort prosjekt gjennom de to resterende periodene. 
 
Samferdsel
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund