Enova-støtte til vindselskap

25.11.2021
Deep Wind Offshore har blitt tildelt inntil 10 millioner kroner til en forprosjektstudie.
Forstudien skal utvikle et kommersielt havvindprosjekt basert på ny teknologi til Utsira Nord-feltet. Tilskuddet tildeles under Enovas program «Forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien», heter det i en pressemelding.

Enova er hovedvirkemiddelet for støtte til teknologiutvikling av flytende vindkraft, og regjeringen har pekt på muligheten for å øke bevilgningene til Enova slik at prosjekter som dette kan søke om støtte også i gjennomføringsfasen av en flytende havvindpark på Utsira Nord

Havvindindustrien er i en rivende utvikling og har nå vokst fra utbygginger konsentrert til noen få land i Europa til å bli en global industri. Etablering av nye grønne arbeidsplasser, behov for ny fornybar kraft, reduserte kostnader gjennom større utbygginger og høy investeringsvilje legger grunnlaget for ny havvindproduksjon på norsk sokkel.

Unitech
Unitech, en samarbeidspartner i prosjektet, skal dokumentere nytt design av en dynamisk kraftkabel til prosjektet, og Deep Wind Offshore vil kvalitetssikre flyterdesign, grensesnittet mot turbin, tårn og trafo. Prosjektet vil tilrettelegge for en kostnadseffektiv transformatorstasjon på Utsira, som også vil gi lokale arbeidsplasser. Prosjektet vil modne Deep Wind Offshores konsept, og synliggjøre hvordan et prosjekt på 500MW på Utsira Nord kan bidra til at også flytende havvindprosjekt kan leveres til samme kostnadsnivå som annen tilført ny energi, også i Norge. 

-    Dette er store nyheter for vårt selskap, og viser viljen både Deep Wind Offshore og Enova har for å utvikle en ny lønnsom havvindindustri i Norge. Målet vårt er jo å få ned kostnadene, økt størrelse på turbin og vindpark er premissgivere, men det er også en rekke andre arbeidspakker som må oppskaleres. Dette vil vi adressere i dette prosjektet, og det vil være noe som både vi som selskap og hele industrien vil ha nytte av, sier Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore.

Ledende rolle
-    Støtten fra offentlige virkemidler som Enova er en forutsetning for gjennomføringen av flytende havvindprosjekter på kort sikt, så dette er en viktig milepæl i utviklingen av havvind på norsk sokkel. Enova har spilt en ledende rolle i utviklingen av flytende havvind så langt, og vi håper at de vil fortsette å gjøre dette frem til industrien om ikke alt for mange år kan levere kommersielle prosjekt, avslutter Knut Vassbotn.

Gunnar Birkeland: 
 - Støtten fra ENOVA og samarbeid med DWO er svært viktige bidrag og tiltak for kommersialisering av sikre og kostnadseffektive høyspent systemer for flytende havvind. UNITECH har satset tungt i flere år inne utvikling av ny design for dynamiske kabler som skal tåle større belastninger og være rimeligere i installering. ENOVA prosjektet gjør det mulig for UNITECH å bygge videre på kunnskapen og teknologien i EU støttede FLAGSHIP prosjektet hvor patenterte 66 kV dynamiske kabler skal demonstreres. Kvalifisering av teknologi for høyere spenninger som 132 kV vil komme hele næringen til gode og være med og akselerere utbygging av flytende havvindparker. 

Enova: 
-    Deep Wind Offshore har med sitt prosjekt "Neste generasjon havvindpark" til hensikt å utvikle og kommersialisere teknologi som vil ta ned kostnadene for flytende havvind. Dette er helt nødvendige grep som må til for å drive teknologi for flytende havvind mot et bærekraftig kostnadsnivå. Det er mange interessante teknologielementer i prosjektet og det skal frembringe innsikt og kunnskap, slik at en eventuell fremtidig investeringsbeslutning for bruk av teknologien kan tas. Vi følger prosjektet med stor interesse, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

Om Deep Wind Offshore: 
Deep Wind Offshore skal være en eier og utvikler av havvindparker i Norge og internasjonalt. Selskapet er eid av Knutsen OAS, Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag, og har hovedkontor i Haugesund. Deep Wind Offshore er posisjonert opp for å søke om tildeling på både Utsira Nord-feltet og Sørlige Nordsjø, og jobber tett med lokale leverandører for å sikre en bred, norsk verdikjede.

Om Unitech: 
I mer enn 35 år har UNITECH utviklet toppmoderne, kostnadseffektive og bransjeledende teknologiske løsninger til offshore-industrien, i form av kabler og annet etterspurt materiale. 

UNITECH kan også tilby en unik testplassering og infrastruktur på grunn av eierskapet til den tidligere Hywind Demo - nå UNITECH Zefyros - i MetCentre of Norway. Zefyros fungerer som en effektiv hub for nye flytende vindturbiner, undersjøiske ladestasjoner og andre fremtidige energiplattformer.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund