Geminor mottar FSC-sertifisering for bærekraftig trevirke

30.03.2023
-Garanterer for opprinnelsen av sporbarheten, sier Vikingstad
Sertifiseringen som Geminor nå er tildelt av det internasjonale «Forest Stewardship Council» (FSC) gjør at selskapet kan håndtere bærekraftige trefraksjoner og tilby grønnere løsninger til det europeiske biomassemarkedet, skriver de i en pressemelding.  

– Denne sertifiseringen garanterer for opprinnelsen og sporbarheten av biomassen vi håndterer, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

«Forest Stewardship Council» (FSC) ble grunnlagt i 1993 og er i dag en ledende, ikke-statlig organisasjon for frivillig sertifisering av bærekraftig skogbruk. FSC setter internasjonale standarder for handel med bærekraftige skogprodukter, og fremmer miljøvennlig, ansvarlig og økonomisk levedyktig forvaltning av verdens skoger.

Det norske gjennvinningsselskapet Geminor har nylig skaffet seg FSC sin «Chain of Custody» sertifisering, som betyr at selskapet garanterer for å følge FSC sine standarder ved innhenting og håndtering av skogsmaterialer.

– Vi er glade for å endelig være en del av det internasjonalt anerkjente FSC-systemet. Dette sertifikatet lar oss samarbeide med FSC-sertifiserte produsenter, og dermed kan vi sikre våre mottakere standardgodkjente treprodukter som vi vet har en bærekraftig opprinnelse. Denne sertifisering utgjør virkelig en forskjell når det gjelder fremming og bruk av bærekraftig biomasse i verden, sier Vikingstad.

Å være sertifikatinnehaver gjør det mulig å forsyne markedet for biomasse med bærekraftige produkter som tømmer, flis og bark fra sertifiserte produsenter. Sertifiseringen fra FSC fungerer også som en rettesnor for å finne de rette partnerne for Geminor.

– Ved å tilnærme oss og satse på FSC-sertifikatinnehavere legger vi innsatsen vår i bærekraftig skogbruk – uansett hvilket land vi opererer i. På denne måten sikrer vi også rettferdige og trygge arbeidsforhold i produsentleddet, og forhindrer tvangsarbeid eller barnearbeid, sier han.

Økt etterspørsel
Det er en økende etterspørsel etter biomasse i det europeiske markedet, men også et stadig større fokus på bærekraftige produkter innen material- og energigjenvinning. I land som Sverige krever mottakerne nå en garanti for at alt av trevirke er hentet på en bærekraftig måte. FSC-sertifikatet gir dem denne garantien, forklarer Vikingstad.

– For dem som er på jakt etter grønnere løsninger kan det være vanskelig å finne fram i markedet. Som FSC-sertifikatinnehaver kan vi sikre opprinnelsen og sporbarheten av biomassen vi håndterer, noe som gjør markedet mer gjennomsiktig for gjenvinningsaktørene. Samtidig er dette et stort skritt i riktig retning for Geminor, fordi vi ønsker å innarbeide bærekraft i hele vår forretningsmodell, avslutter den administrerende direktøren.


Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad. 

Om Geminor:
Geminor AS ble opprettet på Karmøy i 2004 og er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Geminor håndterer alt fra refuse-derived fuel (RDF) og solid recovered fuel (SRF) til farlig avfall, avfallstrevirke, papir, papp, plast og annet avfall. Geminor har behandlingsanlegg og kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Polen, Frankrike og Italia, og sysselsetter over 100 fagpersoner. Selskapet håndterte rundt 1,82 millioner tonn avfall i 2022 og har kontrakter med rundt 350 avfallsprodusenter og 260 forbrennings- og gjenvinningsanlegg. Geminor har en årlig omsetning på rundt 155 millioner euro. For mer informasjon, se geminor.no
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund