Har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

20.04.2023
Ansatte i Næringsforeningen Haugalandet (fra venstre): Ingeline Kaldestad, Hilde Øygarden og Lars Lindnter: Fotograf: Bernt Jæger.
-Et fokus på klima og miljø internt er en forutsetning for å kunne påvirke samfunnet rundt oss i en positiv retning, sier prosjektleder i Næringsforeningen, Lars Lindtner
Denne uken ble det klart at Næringsforeningen Haugalandet får sin Miljøfyrtårnsertifisering.

-Frem til nå har vi satt bærekraft på agendaen på mindre og større arrangement; både redaksjonelt, og gjennom ressursgruppen «Grønn lønnsomhet». Med denne sertifiseringen på plass systematiserer vi i enda større grad måten vi jobber med bærekraft på, sier prosjektleder i Næringsforeningen, Lars Lindtner.

Ifølge Lindtner kan Næringsforeningen bidra til at enda flere bedrifter kommer i gang med bærekraftig omstilling gjennom å lage møteplasser som inspirerer og øker kompetanse.

-Men for at vi skal kunne legge til rette for at bedriftene på Haugalandet er konkurransedyktige i det grønne skifte var det viktig for oss å bli sertifisert, sier han.

-Et fokus på klima og miljø internt er en forutsetning for å kunne påvirke samfunnet rundt oss i en positiv retning, sier prosjektleder i Næringsforeningen, Lars Lindtner
 

God pågang


Med sertifiseringen på plass føyer Næringsforeningen Haugalandet seg inn i rekkene med Miljøfyrtårn sertifiserte virksomheter. Ifølge leder for salg og marked i Miljøfyrtårn, Renate Lindmark, er det god pågang på virksomheter som ønsker å sertifisere seg.

-Vi oppnår nye rekorder år for år. Det er ingen tvil om at mange virksomheter er opptatt av bærekraft og ser nytten av å arbeide konkret med å forbedre sitt klima avtrykk. Fordelen med Miljøfyrtårn er at vi sammen med blant annet bransjeforeninger har utarbeidet 80 ulike bransjekriteriesett. Dette gjør at vi er treffer mange ulike virksomheter spesielt godt, sier hun.

I skrivende stund er det registrert rett under 10 000 Miljøfyrtårn i Norge. Rundt 125 av disse er registrert i kommunene på Haugalandet.

Ifølge Lindmark er bedriftene i større grad enn tidligere opptatt av hva som er de mest vesentlige miljøaspektene ved sin virksomhet, og ønsker å arbeide konkret med og forbedre sitt arbeid.

-Samtidig ser vi at det stilles krav om miljø- og bærekraftsledelse fra finansinstitusjoner, leverandører og ved offentlige anskaffelser, sier hun.

Leder for salg og marked i Miljøfyrtårn, Renate Lindmark. Foto: Miljøfyrtårn

Adm. dir i Næringsforeningen, Bernt Jæger, oppfordrer alle medlemsbedrifter til å komme i gang med miljø- og bærekraftsledelse.

-I nærmeste fremtid vil dette påvirke en bedrifts evne til å vinne kontrakter. Regjeringen har bl.a foreslått å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser slik at miljø alltid vektes minst 30 prosent. Disse endringene vil potensielt tre i kraft inneværende år, sier han.
Klima
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund