Haugaland Kraft får inn nye eiere og styrker regionen

21.12.2021
Fitjar-, Bømlo-, Etne- Sauda- og Ullensvang Kommune går inn på eiersiden i konsernet
Haugaland Kraft AS har invitert inn kommunene Fitjar, Bømlo, Etne og Sauda på eiersiden i selskapet med 0,2 % eierskap hver. 

I en pressemelding informerer Haugaland Kraft om at samtlige kommuner har nå takket ja til dette, og vil fra årsskiftet være eiere i Haugaland Kraft.

Det er i tillegg fattet vedtak om sammenslåing av Energiselskapet Odda inn i Haugaland Kraft AS. Energiselskapet Odda er eid 100% av Ullensvang Kommune. Etter sammenslåingen vil Ullensvang kommune ha en eierandel på 2,2% i Haugaland Kraft.

- Haugaland Kraft har over lang tid hatt som strategi å være en pådriver i utviklingen av regionen Sunnhordland, Hardanger, Indre Ryfylke og Haugalandet. Som et ledd i denne strategien, har selskapet de siste årene integrert en rekke lokale elektrisitetsverk inn i konsernet mot at eierne har fått oppgjør i aksjer i Haugaland Kraft, heter det i pressemeldingen.

-Det innebærer at flere kommuner og lokalsamfunn, hvor vi driver vår virksomhet, har fått innflytelse på selskapets strategi og målsettinger. Overskuddet fra Haugaland Kraft har gått tilbake til regionen og de lokale eierne. Det er viktig for oss, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft.

- Haugaland Kraft har stort fokus på samfunnsansvar. Konsernet skal både bidra til, og drive frem det grønne skiftet i regionen, både mht. elektrifisering samt en bred satsing på bærekraft og tilrettelegging for nye, grønne industriarbeidsplasser. Til dette trenger vi regionale eiere som ønsker vekst og utvikling og som støtter arbeidet med å finne nye vekstmuligheter for konsernet, avslutter konsernsjefen.

Som eiere i Haugaland Kraft vil kommunene få ta del i en svært god avkastning på en ettertraktet aksje. Samtidig vil de kunne påvirke Haugaland Krafts aktivitet i kommunen, både med tanke på arbeidsplasser, digitalisering, fiberutbygging, fremtidsløsninger for innbyggerne, nettutvikling og kraftproduksjon.

- Haugaland Kraft er langt mer enn et energiselskap. Kommunene, innbyggerne og lokalt næringsliv nyter alle godt av et robust og bærekraftig lokalt selskap, sier ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune – største eier i Haugaland Kraft.

Han påpeker at eierutbyttet er viktig for kommunene fordi det bidrar til gode kommunale tilbud til innbyggerne og næringslivet.

- Det at vi nå får inn flere nye kommunale eiere vil styrke hele regionen mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden for fremtiden, avslutter ordfører Jarle Nilsen.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund