HVL klar med hydrogenprogram 

22.02.2022

Fagansvarlig livslang læring ved HVL, Ingvild Brekke Myhre, håper bedriftene ser verdien av å investere i kompetanse.

Nytt studie gir kompetanseløft i fornybar energi for industri og maritim næring 

Høgskulen på Vestlandet ønsker å imøtekomme behovet fra næringslivet med etter- og videreutdanning i hydrogenteknologi for ledere, administrativt personell og ingeniører. 
 

-Vi tilbyr 3 ulike kurs innenfor hydrogenteknologi fra 2,5 til 5 studiepoeng med første søknadsfrist 8. mars. Studiene er nettbasert og er tilrettelagt for folk som allerede er i jobb, sier rådgiver/prosjektkoordinator på HVL, Hilde Albertine Gjertsen. 
 

Hun trekker også frem studiet Kommunikasjon og forhandlingsforståelse (5 studiepoeng. Søknadsfrist 27. feb) som høyaktuelt for næringslivet. 
 

Kompetansegap tilknyttet grønn skipsfart 
 

I 2021 gjennomførte Maritime CleanTech og Sustainable Energy katapultsenter en kartlegging av kompetansebehovet i maritim næring. Der konkluderte de med at næringslivet trenger kompetanse på grønne energiløsninger. 
 

-Her har også HVL deltatt aktivt i arbeidet. Det er veldig bra at HVL er i tett samspill med næringslivet og lytter til behovet vårt.   Tilbakemeldingene er at de har stort behov for ny kompetanse knyttet til nye teknologer som bidrar til utslippsreduksjoner, sier Hege Økland, daglig leder i Maritime CleanTech 
 

-Vi oppfordrer næringsaktører – både ledere, administrativt personell og ingeniører – til å utnytte  muligheten HVL nå tilbyr gjennom sine etter- og videreutdanningstilbud i hydrogenteknologi, sier hun. 
 

Ingvild Brekke Myhre er fagansvarlig livslang læring ved HVL. Hun mener det er viktig at akademia er tett koblet på næringslivet. 
 

-Vi følger med på lokale og nasjonale kompetansebarometer som prøver å beskrive fremtidige kompetansebehov. I tillegg ser vi på hvordan de ulike bransjene utvikler seg og hvilke endringer som finnes i det lokale næringslivet, sier hun. 
 

Hun understreker viktigheten av at næringslivet ser verdien av kompetansebygging. 
 

-Vi håper bedriftene ser verdien av å investere i kompetanse, avslutter hun. 

Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund