Ingen batterifabrikk i denne omgang

30.11.2021
-Vi er likevel optimistiske for fremtiden og fortsetter å jobbe med tilsvarende etableringer, sier Tiril Fjeld.
Haugaland Næringspark har i dag mottatt melding fra Equinor, Hydro og Panasonic (JBI) om at de tre selskapene har bestemt seg for å avslutte den pågående tomtevalgprosessen for etablering av en storskala batterifabrikk i Norge eller i EU.

– Dette var selvsagt en kjedelig beskjed å få. Vi er likevel optimistiske for fremtiden og fortsetter å jobbe med tilsvarende etableringer. Batteri er en forutsetning for å nå klimamålene i Norge og EU frem mot 2050. Produksjon av batteri vil være en viktig industri for sysselsetting, grønn omstilling og økt eksport fremover. På Vestlandet har vi både erfaring og kompetanse som tilrettelegger for denne type næring, sier daglig leder Tiril Fjeld i en pressemelding.

Industriregionen Haugalandet og Haugaland Næringspark er en av svært få gryteklare lokasjoner i Norge for denne type storskala etableringer, og det eneste tomtevalget som var igjen på Vestlandet i denne prosessen. Haugaland Næringspark har svart opp alle kriterier fra JBI, blant annet store ferdigregulerte areal, helhetlige løsninger, ren energi, industrikompetanse og bærekraftig logistikk.

– I våre prosesser med ulike nasjonale og internasjonale aktører ser vi fordelene med at vi er en samstemt region, og at vi har en fremoverlent vertskommune. At Næringsparken har et bredt kommunalt eierskap viser at vi er samlet for å ta i mot de nye grønne etableringene. Vi har opplevd JBI som en svært profesjonell aktør, med tett og god dialog fra start til slutt. Prosessen har ytterligere satt Haugaland Næringspark på verdenskartet. Mulighetene står i kø og vi er godt rustet for disse,  sier hun.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund