Jubileum på Bygnes!

01.06.2021
Gassco jubilerer
20 år siden Gassco ble grunnlagt...
14. mai 2001 ble Gassco stiftet av Olje- og energidepartementet.  1. januar 2002 overtok selskapet operatøransvaret for transport av all gass fra den norske kontinentalsokkelen.  
Siden den gang har mye gass gått gjennom rørene – og selskapet, med kontorer på Bygnes, kan se tilbake på 20 år med utvikling, vekst, tilpasning  og endring…

Fokus på HMS, forsyningssikkerhet og pålitelighet 
-20 fantastiske år, fastslår adm.direktør Frode Leversund: - Milepælene har vært mange, med stadige utvidelser av systemet og vekst i leveransene. Siden vi tok over som operatør i 2002 har vi levert hele 1968 milliarder standard kubikkmeter naturgass til kontinentet gjennom det unike og integrerte transportnettverket. Jeg er stolt over at vi har levert gass på en sikker måte med høy regularitet og riktig kvalitet i alle disse årene. Gjennom et godt samarbeid med både gass-selgere, eiere og myndigheter har vi bidratt til en enorm verdiskaping av naturressursene våre, noe som kommer hele landet til gode. 

Anderledesåret
Pandemien har selvsagt påvirket gasstransportøren: 
- Lite visste vi om pandemiens omfang og hvordan den kom til å påvirke oss alle på ulike vis, sier Leversund – og fortsetter; - Samfunnet er endret, land har blitt stengt ned, og hele verden er berørt.  Stabil energiforsyning er viktig for millioner av mennesker i Europa som er avhengig av norsk gass for å varme sine hjem og sin mat. Vår viktigste oppgave i pandemiåret 2020 har derfor vært å opprettholde sikker, pålitelig og effektiv drift under forhold vi aldri har opplevd tidligere. Slik har vi bidratt til store inntekter til Norge også i 2020. 

Gassleveransene til Europa var stabilt høye gjennom hele 2020. Ikke en kubikkmeter naturgass gikk tapt på grunn av covid-19. Det er mange forklaringer på hvorfor vi har lykkes så godt, men den aller viktigste er våre ansattes evne og vilje til å tilpasse seg dette spesielle året, fastholder Leversund.

Ser framover
- «Jubileer som dette er en mulighet til å se framover. Ingen kan hvile på tidligere bragder. Et nytt energilandskap på trappene, og vi er rede til å håndtere både de utfordringene og mulighetene som dette innebærer. Visjonen vår er å sikre energiforsyningen ved bærekraftig utvikling og aktiviteter. Vi er godt posisjonert til å opprettholde og videreutvikle konkurransekraften, og Gassco besitter en unik og helhetlig verdikjedekompetanse som vil være avgjørende framover. Jeg er ikke i tvil om at de neste 20 årene kommer til å minst like spennende og innholdsrike som de 20 foregående», avslutter Leversund.


 
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund