Lederen: Når vi vinner sammen

29.08.2021
-Vi vinner mest i lag, skriver adm. dir Næringsforeningen, Bernt Jæger i Jobb & Næring
Er det ikke rart at enkelte prosjekter og etableringer kan ta svært lang tid, eller ikke lykkes, mens andre prosjekter lykkes på rekordtid? I sistnevnte kategori, nevnes det ofte at «alle dro i samme retning», og at en «jobbet mot et felles mål»

Sånn var det også med prosjektet «Bybadet» i Skudeneshavn, som vi kunne lese om like før sommeren. Her hadde både kommunen og private aktører funnet frem til løsninger som gjorde at det var mulighet for å etablere dette på rekordtid, til felles beste. Og merk deg ordene «til felles beste».

Ja, for her ligger jo mulighetene, men også hindrene…For hvordan identifisere felles beste, og se ut over egen radius, enten det er kommunalt, regionalt, eller på fylkesnivå?

Noen vil si at konseptet i Skudenes var enkelt å få til, fordi det foregikk i samme kommune. Men det kan saktens være nok av utfordringer med å bli enige der også; Prosjektet Fjord Motorpark er vel et eksempel på at en ikke lykkes med å identifisere «felles beste».

Det finnes flere eksempler på at vi lykkes med å dra i samme retning på tvers av kommunegrensene her på Haugalandet. Det interkommunale samarbeidet rundt Karmsund Havn, og Haugaland Næringspark er naturlig å trekke frem. Jeg har også lyst å nevne det gode arbeidet som er lagt ned i å få etablert og sikre et godt privat flyplasstilbud på Helganes.

Her er det selvsagt fortsatt en jobb å gjøre fremover for å sikre økonomien. Ser vi lengre tilbake i tid, var arbeidet med å få lagt Sjøfartsdirektoratet til Haugesund forbilledlig. Her så hele regionen nytten av å få flyttet direktoratet hit. Nylig lanserte Tormod Karlsen (Haugaland Vekst) og Sverre Meling (Maritimt Forum) ideen om et havdirektorat i byen. Det er etter min mening et strålende forslag, og Haugesund har alle forutsetninger for å kunne huse en slik etablering, som den maritime hovedstaden byen er.

Med kommende infrastrukturprosjekter som Rogfast og Hordfast, bindes hele vestlandskysten sammen og både Stavanger og Bergen blir tettere på oss. Vi får et samlet større bo- og arbeidsmarked med nye muligheter, men det også kan bli en større fare for nedleggelse og flytting av nøkkelbedrifter eller flyplass for den del.
Veinettet går som kjent begge veier…

Haugalandet har enorme muligheter fremover med tanke på industri, maritim sektor og ikke minst havvindsatsningen. Flytende havvind forventes å kunne gi enorme ringvirkninger her, men også for sørfylket og andre steder i landet. Bare etableringen av Utsira Nord er alene estimert til å kunne gi kr 30 mrd. i omsetning til bedrifter vår region.

Skal vi vinne fremover må vi altså identifisere områdene vi har mest utbytte av å hente ut synergier og jobbe sammen. Enten det dreier seg om lokale prosjekter eller prosjekter som kan posisjonere vestlandskysten sterkere nasjonalt og internasjonalt. Det kan bli krevende, og det  er viktig at alle involverte ønsker - og ikke minst våger, å være rause; Gevinsten er sannsynligvis mye større da.

Lederen av det nye havvindselskapet DWO, Knut Vassbotn, a det så treffende i vår, da jeg spurte han om konkurransen om havvindmarkedet med sørfylket og andre:

«Husk vi deltar ikke i et kretsmesterskap, men i et VM».

Vi vinner altså mest i lag! Løsningen er der.

Skal vi få det til sammen?
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund