Lederen: Så enkelt, så vanskelig!

07.05.2021
Ordet samarbeid er lett å slenge ut med den største selvfølgelighet, men er vi gode nok på det, egentlig?
«Vi skal være glad for at de bare krangler i nordfylket. Vi må passe oss den dagen de begynner å marsjere i takt».

Sitatet er hentet fra den kjente, tidligere ordføreren i Stavanger, Arne Rettedal, som har fått mye av æren for Stavangers etablering som landets oljehovedstad. I Næringsforeningen har vi trukket fram dette med glimt i øyet ved gitte anledninger. Det er mange år siden det ble sagt; Heldigvis kan en si, men samtidig er det fortsatt aktuelt å lufte. Dessverre…

En tenker nok på kommunene i regionen når dette emnet blir problematisert, og det er ikke uten grunn…

Men det er faktisk også lett å få øye på en rekke positive kommunale prosjekter, der en virkelig har lykkes i å samarbeide. Her kan en for eksempel nevne Karmsund Havn med sin enorme ekspansjon, som gir ringvirkninger for hele regionen og - ikke minst Haugaland Næringspark, som nå har store muligheter til å sikre seg en enorm batterifabrikk og annen grønn næring. Det kan bety svært mye for verdiskapningen i hele området om vi lykkes. Jeg har også lyst å trekke frem samarbeidet rundt flyplass-satsingen, og arbeidet som ligger i å sikre videre eksistens som et godt «teamwork».

I næringslivet er vi inne i en tid med økt fokus på samarbeid. Det skyldes flere forhold; Globalisering er ett stikkord. «Vi deltar ikke i et kretsmesterskap, vi er med i et VM», sa en bedriftsleder til meg. Bedriftene blir fort for små alene, men sammen kan en hevde seg på en helt annen måte enn enkeltvis. Typiske eksempler på vellykkede samarbeid er klynger av aktører som jobber mot et felles marked. Norwegian Offshore Wind Cluster er et godt eksempel på dette. I mars 2020 fikk NOWC sammen med et internasjonalt konsortium, tilsagn om støtte på 290 millioner kroner fra EU til et prosjekt for å designe, bygge, og drifte en enorm flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. Ut fra dette prosjektet kommer det naturlig nok flere nasjonale og lokale oppdrag.

En rekke anbudsgivere nasjonalt og lokalt stiller nå krav som gjør at mindre bedrifter kan oppnå langt mer ved å slå seg sammen i anbudsfasen. Konkurrenter kan dermed samlet bli store nok til å kvalifisere seg, eller komplementære aktører kan løse kriterier i anbudet som en ikke hadde kvalifisert til på egenhånd.

I all beskjedenhet har jeg her lyst å nevne vår egen ressursgruppe «Grønn lønnsomhet», som ved å bringe sammen ulike bedrifter har som mål å løfte kompetansenivået deltagerne via erfaringsutveksling og kompetansepåfyll om bærekraftige løsninger. Kompetanse på dette feltet vil etter vår mening bli lønnsomt, og et krav vi alle blir møtt med i anbudsprosesser fremover.

Vi har også samme tanke i gründermiljøer, der en kan dra veksler på andres erfaringer og på den måten ha en større mulighet for å lykkes i å skape nye arbeidsplasser.
Ved å dele kunnskap får en altså noe tilbake, og her ligger hele kjernen i et vellykket samarbeid etter vår mening; -En må være villig til å gi noe for å få noe tilbake.  Samarbeid handler til syvende og sist om å vise tillit og å være raus.  Når en etablerer en kultur for dette, vinner vi samlet.

Så enkelt er det altså – Tar du første steg?
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund