Lederen: Si det med stolthet!

27.03.2021
Les kronikken til adm. dir. i Næringsforeningen i næringslivsmagasinet Jobb & Næring
Til tross for pandemien, er det mange bedrifter som opplever gode tider og har levert rekordresultater. Heldigvis! Lederne i enkelte virksomheter synes ofte dette kan være umusikalsk å fortelle oss om. Hvorfor det?

Pandemien traff Norge og Haugalandet hardt, og rammet de fleste virksomheter i en eller annen form i løpet av de første ukene.

Medlemsundersøkelser Næringsforeningen gjennomførte gav et mørkt bilde av fremtidstroen; Dette blir tøft, var budskapet. Det ble det også, men faktisk ikke så ille som mange først forventet. Allerede før feriestart hadde optimismen steget betraktelig hos en stor del av de spurte bedriftene. Høsten og innspurten av året kom med nye smit-teutfordringer og det hele ble som kjent krevende. Like fullt melder en rekke bedrifter om resultater som er langt bedre enn fryktet. Enkelte kan til og med notere seg resultatrekord.

 

Det er vel bra, eller?


Det er selvsagt store forskjeller fra bransjer som har vært tvunget til nedstenging, til bransjer som har hatt en vekst som få hadde sett for seg. Med feriepenger til overs blom-stret det for eksempel for aktører innen hage og hus. Aldri før har vel fokuset på oppussing vært større, og håndverkere ble nedringt av forbrukere som ønsker å gjøre en oppgradering. Stengte restauranter har fått oss til å praktisere kokkekunst på hjemmebane, som igjen økte volumet i dagligvarebransjen.

I vår jobb treffer vi representanter fra alle typer virksom-heter. Vi hører om permitteringer, nedskjæringer og tøffe valg, men vi hører også solskinnshistorier om rekordvekst, nye ansettelser og tro på framtiden. Mange vegrer seg ofte for å fortelle det, men hvorfor skal det ikke kommuniseres? I Næringsforeningen vil vi gjerne løfte frem gladsakene på løpende bånd, og mener det er riktig å gjøre til tross for at mange bedrifter sliter.

 

Hvorfor?


Fordi vi trenger det! Det sprer optimisme og gir fremtidstro; Til bedrifter som sliter, til permitterte og arbeidsledige og ikke minst til virksomheter som vurderer nye investeringer. Vi har behov for positivt påfyll. Negativiteten har en lei tendens til å spre seg av seg selv, og har godt av litt motstand. Det er mye å glede seg over og ikke minst, mye å se frem til.Vårt råd til ledere av bedrifter som gjør det godt, er å fortelle om det med rak rygg. Vi trenger den kraften og fremtidstroen på vei mot mer normale tider.

- Si det med stolthet!
Jobb & næring
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund