Øker innsatsen for E134 Haukelivegen

07.03.2024
F.v Pål Kårbø, daglig leiar E134 Haukelivegen AS, Frode Fjellstad daglig leder Agenda Vestlandet, Roald Aga Haug ordfører Ullensvang kommune/styreleder, Arnfinn Førsund, dagleg leder Hordalandsdiagonalen og Nils Mikal Emberland Regiondirektør Sunnhordland og Haugaland – BM Sparebanken Vest Haugesund
Agenda Vestlandet, Sparebanken Vest sin stiftelse, har tildelt 1 million kroner for øke innsatsen rundt veiprosjektene langs E134.
Agenda Vestlandet, Sparebanken Vest sin stiftelse, har tildelt midlene for øke innsatsen for veiprosjektene langs E134 med videre kobling til Bergen.

- Vi er veldig glad for at vi gjennom Agenda Vestlandet støtter dette samferdselsprosjektet. Denne delen av Vestlandet er i rivende utvikling, og forbedret E134 er en nødvendig faktor for å lykkes, sier Nils Mikal Emberland i Sparebanken Vest.

E134 Haukelivegen AS og Hordalandsdiagonalen AS skal bruke midlene på blant annet kommunikasjon og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for prosjektene. I tillegg er det viktig å få frem at ny Røldalstunnel er en del av det “grønne skiftet”. Ny Røldalstunnel vil spare trafikken for 1000 høydemeter, noe som kan bety 50 liter drivstoff hver vei.
De to selskapene sin rolle er å fremsnakke E134 som en sentral øst-vest korridor også for Bergen.
 
-Å koble Bergen og omegn tettere på næringslivet i Odda, på Notodden og i Kongsberg vil ha stor effekt for utvikling av nye arbeidsplasser. Ferdig utbygd E134 og arm til Bergen vil føre til at kjøretiden Bergen-Oslo går fra 7 timer og 50 min til 4 timer og 30 minutt. Bergen-Odda vil gå fra 2 timer og 50 minutt til kun 50 minutt. Dette vil ha stor betydning for næringslivet i regionen, forteller daglig leder i E134 Haukelivegen AS, sier Pål Kårbø.

- Agenda Vestlandet er en stiftelse som skal være en drivkraft i det grønne skiftet på Vestlandet. Denne veien bli bidra til betydelig reduksjon av energibehovet tunge kjøretøy trenger for å frakte gods over fjellet, derfor har vi valgt å prioritere dette prosjektet, sier Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder i Agenda Vestlandet.

-Dette er gledelig nytt; E134 er næringslivets og regionens viktigste vei. Historien har vist oss at det å sette av ressurser til påvirkning og synliggjøring ovenfor politikere, er det viktigste grepet vi kan gjøre for å få gjennomslag, sier Bernt Jæger, adm.dir i Næringsforeningen Haugalandet.

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund