Presenterte veilederen for havvind

11.06.2021
Olje- og energiminister Tina Bru. Her avbildet fra den digitale sendingen av havvindkonferansen.
Olje- og energiministeren foreslår et rammeverk for utvikling av lønnsomme havvindprosjekt
Under havvindkonferansen på Scandic Maritim 8. juni snakket olje- og energiminister Tina Bru entusiastisk om starten på et nytt industrieventyr. På konferansen røpte hun også at regjeringen vil åpne opp flere områder for havvind på norsk sokkel og at Utsira Nord kan få tillatelse til produksjon av tre felt a 500 MW kraftproduksjon. 

Veilederen for konsesjonene som mange har ventet på, ble presentert i dag. Høringsfristen er satt til 20. august.

Les: Olje-og energiminister Tina Bru kom med gode nyheter på Floating Wind-konferansen.

-Olje- og energidepartementet legger i dag ut på høring flere forslag til utviklingen av havvind i Norge. Høringen kommer sammen med stortingsmeldingen «Energi til arbeid» om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser, heter det i en pressemeldingen på regjeringen.no.

Regjeringen vil åpne for at interesserte virksomheter så snart som mulig kan få tildelt areal og dermed søke konsesjoner til havvindprosjekt innenfor de åpnede områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Før areal kan tildeles og søknader kan behandles må flere detaljer i regelverket klargjøres.

Departementet foreslår derfor i dag endringer i både havenergiloven og havenregilovforskriften, og en veileder for konsesjonsprosessen for havvind.

-Vi foreslår nå et rammeverk for utvikling av lønnsomme havvindprosjekt som skal bidra til å utvikle en konkurransedyktig næring for Norge og som gir forutsigbarhet for næringen. Jeg håper på mange gode innspill i høringen, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Havvind er et sentralt tema i stortingsmeldingen. Her kommer det blant annet frem at regjeringen vil at norsk industri kan ta del i det framvoksende havvindmarkedet.
Samtidig slår regjeringen fast at målet er å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom utbygging av havvind i Norge.

Les hele pressemeldingen her

Dokumentene til høring kan leses her.
Energi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund