Satser i Sverige 

04.05.2022
Deep Wind Offshore ser store muligheter i det svenske havvindmarkedet, og lanserer nå eget datterselskap i Sverige
Denne uken er Deep Wind Offshore med i næringslivsdelegasjonen som følger kronprinsparets offisielle besøk til Sverige, for å møte næringen og presentere selskapet.   
   
- Vi er bygget på lokale verdier, og er opptatt av lokal tilstedeværelse og nærhet til produksjonsområdene. Dette gjelder like mye for Erik Segersäll som for Utsira Nord, sier CEO Knut Vassbotn i en pressemelding. 
  
Erik Segersäll er en vindkraftpark i tidlig fase, hvor Deep Wind Offshore i første fase fokuserer på 1500 MW, med sikte på installasjon i begynnelsen av 2030-tallet.  

Når selskapet nå har etablert seg i Sverige, skal det være med lokalt ansatte og med planer om å bruke lokale leverandører.   
 

Satser internasjonalt  

   
Med tunge industrielle eiere i ryggen vil Deep Wind Offshore utvikle og eie både flytende og bunnfaste havvindparker. Siden selskapet startet opp for et drøyt år siden, har det etablert en portfølge av prosjekter på til sammen 4GW under utvikling i Sør-Korea og inngått partnerskap med det franske energiselskapet EDFR for prosjektene i Norge.  
   
- Det er en rivende utvikling i havvind globalt, og et forsterket behov for energisikkerhet. Europa vil helt åpenbart trenge hundrevis av GW med havvind for å nå målene satt i Parisavtalen. I et tett sammenvevd nordisk kraftnett, er det naturlig for oss å se til Sverige, også med ambisjon om  å styrke svensk industri, sier Vassbotn.  
  
Den svenske regjeringen har besluttet å bygge ut en årlig produksjon på mellom 20 og 30 TWh havvind, og utreder for nærmere totalt 120 TWh over tid. Med prosjekter av betydelig størrelse, kan Deep Wind Offshore være en stor bidragsyter til å nå disse målene.   
   

 Industriell forankring   

   
Deep Wind Offshore er eid av Knutsen-rederiet og kraftselskapene Haugaland Kraft og Sunnhordland Kraftlag. Dette er industrielle og finansielt sterke aktører med kompetanse på kraftsystem, offshore og maritim sektor – også internasjonalt.   
  
- Havvind er en global industri. Utfordringen i nesten alle land er at de regulatoriske prosessene tar lang tid. Skal vi som selskap best mulig utnytte vår kapable organisasjon, må vi ha et antall prosjekt under utvikling i flere land. Internasjonal tilstedeværelse vil også gi mulighet for våre samarbeidspartnere utenfor sitt hjemmemarked, sier Vassbotn.   
   
Deep Wind Offshores prosjekter i Sverige ledes fra det lokale kontoret.    
  
- Med lange kystlinjer og gode vindressurser, ligger forholdene godt til rette for havvind i både i Sverige og Norge. I tillegg er behovet for fornybar kraft stort og økende. Tilførsel av ny fornybar kraft vil være avgjørende for å elektrifisere samfunnet og bygge nye grønne verdikjeder. I mange år har Sverige og Norge hatt en attraktiv strømpris, og hvis dette fortsatt skal være et konkurransefortrinn må vi reetablere kraftoverskuddet, sier Vassbotn.   
 
Eiendom
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund