Sikret kontrakt verdt 335 millioner kroner

18.10.2021
Bilde fra kontraktsigneringen; Inge Jan Thorsen, adm.dir i Vassbakk & Stol og Dina Lefdal, fylkesdirektør for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.
Vassbakk & Stol har signert kontrakt med Vestland Fylkeskommune om bygging av veistrekning i Kvinnherad kommune.
Fv 500 Folgefonntunnelen–Årsnes er et prioritert rassikringsprosjekt. Prosjektet, som er en del av Kvinnheradpakken, omfatter en strekning på 22 km hvor det skal bygges en 1400 meters skredsikringstunnel, samt at utvalgte parseller på strekningen skal utbedres og vegbredden økes.

Prosjektet gjennomføres som en samspillskontrakt. Byggherre og entreprenør har det siste året gjennomført en samspillsfase hvor prosjektet har blitt optimalisert. Nå går prosjektet over i gjennomføringsfasen og kontrakten som er signert har en verdi på 335 millioner kroner.

- Det har vært svært lærerikt å få lov til å være med å gjennomføre det første veiprosjektet på vestlandet hvor konkurransepreget dialog og samspill er brukt i anskaffelsesfasen. Vi har hatt en tett og god dialog med fylket i utviklingsfasen. Dette er et viktig prosjekt for lokalsamfunnet og nå gleder vi oss til å ta fatt på selve arbeidet med å sikre denne rasutsatte strekningen.

Byggestart blir i oktober 2021 og kontraktsarbeidene skal være avsluttet i februar 2024. Vassbakk & Stol vil samarbeide med Skanska Anlegg region Samferdsel og Energi i gjennomføringen av oppdraget.
Bygg & Anlegg
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund