Gir brukt IT-utstyr et nytt liv hos en ny eier

11.10.2022
Næringsforeningen snakket med regiondirektør Sørvest i iteam, Stian Lauknes, om selskapets forhold til bærekraft.
Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

-Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

 - Ta seg tid til å holde fokus, få alle i bedriften involvert og engasjert. Nå er det kun 9 måneder siden iteam så dagens lys, og vi har allerede rukket å etablere oss på 32 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Når vi nå bygger et nytt nasjonalt IT-selskap så har vi alle muligheter for å forankre bærekraft som en grunnpilar i hvordan vi opptrer i samfunnet, og hvilke tjenester og produkter vi tilbyr kundene våre.

-Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt?

-Jeg anbefaler alle å sette seg inn i FNs bærekraftsmål og velge seg noen mål som en har størst mulighet til å påvirke i sin virksomhet. Iteam har valgt ut 3 mål som vi skal ha fokus på og som vi mener vi har størst mulighet til å påvirke:

Bærekraftsmål nummer 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

iteam skal gjøre norsk næringsliv mer bærekraftig ved å være en nøkkelspiller inn mot digitalisering og oppgradering av IT-infrastruktur.

Bærekraftsmål nummer 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ved hjelp av global IT skal vi være en viktig bidragsyter til utvikling av byer og lokalsamfunn.

Bærekraftsmål nummer 14: Livet i havet

Vi har unik kunnskap og en faktabasert tilnærming for bruk av IT i havbruksnæringen.

Konkret har iteam det siste året jobbet med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. I tillegg selskapet lansert et konsept rundt gjenbruk av klienter kalt «Grønn IT i praksis».

-Vi gir brukt IT-utstyr et nytt liv hos en ny eier. I forbindelse med dette prosjektet har vi inngått et bærekraftig samarbeid med arbeids- og inkluderingsbedriften Frem i Bodø. Her får unge mennesker som har behov for arbeidstrening for å komme seg i jobb eller i videre utdanning et tidsriktig arbeidstreningsoppdrag som er spennende å jobbe med


-Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

-Det å være med å bidra til at verden blir et bedre sted å bo er et samfunnsansvar alle bedrifter må ta. Alle kan bidra til å redde verden litt. Vi er en teknologibedrift som kan løse bærekraftsutfordringer gjennom tjenester og innovasjon. Smarte og grønne IT-løsninger vil gjøre en forskjell som tjener både mennesker og planeten vår.

Lauknes trekker frem et eksempel fra en kundegruppe:

 -Våre teknologiske løsninger for havbruksnæringen gjør det mulig å produsere fisk bærekraftig, og med mindre miljøpåvirkning ved å redusere havbruksforurensning og havforsuring.
                  

-Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

-Det handler om livets rett. Om en driver en virksomhet i 2022 og ikke har et forhold til bærekraft og ikke har en klar strategi for hvordan en skal bidra for å nå FNs klimamål i 2030, så vil en fremover slite med å tiltrekke seg både ansatte og kunder.
Grønn lønnsomhet
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund