Oppfordrer bedrifter til å søke midler

29.10.2021
Marte Jensen er rådgiver i Fylkeskommunen. Hun oppfordrer bedrifter på Haugalandet til å søke om midler.
Søk midler til investeringene som gir bedriften er konkurransefortrinn
 
Det finnes et bredt spekter med støtteordninger til bedrifter som ønsker å videreutvikle seg – spesielt hvis utviklingen har en viss innovasjonshøyde og bidrar til en mer bærekraftig drift.

Rogaland Fylkeskommune skal eksempelvis gjennom ordningen BIO-midler i løpet av året dele ut 10 millioner til bedrifter som skal tilegne seg ny kunnskap. Allikevel må de jobbe aktivt for å få bedrifter til å søke om såkalte BIO-midler.

- Vi ser at bedriftene på Haugalandet er flinke til å søke her, men vi savner at flere nye bedrifter søker. Det er mye de samme som søker år etter år, sier rådgiver i Rogaland Fylkeskommune, Fabian Amdal Åsland.

BIO er forkortelse for Bedriftsintern opplæring.

Næringsforeningen arrangerer et frokostkurs 16. november der bedrifter får en oversikt over hva de kan søke midler til.

-Her bidrar Rogaland Ressurssenter med et kurs i hvordan du går frem når du skal søke midler. I tillegg får vi vite mer om ordningene i Innovasjon Norge og i Fylkeskommunen. Her er det penger å hente, forklarer prosjektleder i næringsforeningen, Lars Lindtner.

-Rogaland fylkeskommune har et bredt spekter av finansieringsordninger som er aktuelle for næringslivet på Haugalandet, som er spesielt sterke innenfor petroleum-, maritim-, energi og prosessindustrien. Vi oppfordrer bedrifter med nyskapende ideer til å sjekke ut fylkeskommunale tilskuddsordninger for å videreutvikle sin bedrift, sier rådgiver i næringsseksjonen i Rogaland Fylkeskommune, Marte Jensen. 

Frokostkurset er en del av Grønn lønnsomhet-skolen. Du kan melde deg på her.

De som finner ut at de ønsker å søke spesifikt gjennom fylkeskommunen kan i tillegg delta på et kurs i regi av fylkeskommunen dagen etterpå.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund