Grønn lønnsomhet: Senab Eikeland

13.09.2021
-Det er ingen tvil om at bærekraft skaper engasjement, sier daglig leder i Senab Eikeland Haugesund
 
Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

Det er ingen tvil om at bærekraft skaper engasjement – både blant ansatte og kunder. Man møter utrolig mye godvilje, sier Daglig leder i Senab Eikeland Haugesund, Åse Særsten.  

Senab Eikeland er landet største aktør innenfor møbler og interiørløsninger til kontor, offshore, og offentlige miljøer. Selskapet har iverksatt konkrete tiltak for en mer bærekraftig drift.

-Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

-Bærekraftig drift er en grunnleggende del av vårt verdigrunnlag og prioritet i alt vi gjør, sier hun.

-Vi møter daglig problemstillinger knyttet opp mot bærekraft, f.eks. knyttet opp mot produsenter, transport og gjenbruk. Vi jobber derfor målrettet med å fremme bærekraft gjennom tydelige retningslinjer, både internt og mot produsenter, og en rekke prosjekter.

-Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt?

.Vi tenker bærekraft i alle ledd – fra samarbeid med produsenter og transport, til service av møbler og gjenbruk. Vi jobber stort sett med nordiske leverandører som gir kortreiste produkter av høy kvalitet og design som varer. Samtidig stiller vi strenge krav i forhold til bærekraftig produksjon. Våre konsulenter er opptatt av kvalitet og anbefaler alltid møbler med lang levetid. Vi er også sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt. Emballasje tas med tilbake og blir kildesortert, sier hun.

-Videre er vi i ferd med å lansere Senab Eikeland Re, en helhetlig tjeneste for gjenbruk av møbler. Med Senab Eikeland Re tar vi retur av brukte møbler, reparerer og reselger. Dette har skapt stort engasjement internt og vi gleder oss til responsen fra våre kunder, fortsetter hun.


-Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

-Bærekraft krever tøff prioritering og grunnleggende omstilling. Dette krever visjon, innovasjon, god kommunikasjon, endringsvilje og en god dose tålmodighet.

-Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

-Bærekraftarbeidet koster, utvilsomt. Samtidig ser vi på det som en investering i mer effektiv drift, lavere risiko og større etterspørsel. Vi ser allerede at bærekraft er et viktig kriterium i anbud, og er overbevist om at det er helt nødvendig for å være konkurransekraftig også i fremtiden, sier Særsten.

Næringsforeningens ressursgruppe Grønn lønnsomhet administrerer denne spalten. Ressursgruppen ønsker å synliggjøre bedrifter som er i gang med bærekraftig omstilling.

Har du tips til en bedrift som fortjener omtale kan du kontakte ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak: Stein.inge.morisbak@hkraft.no
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund